Dostava OIB-a

Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju, KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. obvezuje se u svojim službenim evidencijama i kod razmjene podataka, za sve potrošače vode i korisnike vodoopskrbnih usluga, koristiti osobni identifikacijski broj (OIB).
 

Molimo Vas, stoga, da kao potrošač vode i vlasnik vodovodnog priključka, dostavite svoj osobni identifikacijski broj (OIB).
 

Vaš OIB možete dostaviti:
-  putem besplatnog telefona na broj 0800200177,
-  putem naših Internet stranica, na adresi: http://www.vodovod-zrnovnica.hr
-  putem pošte, dostavom popunjenog listića na adresu

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.
Dubrova 22
51250 Novi Vinodolski


-  osobno, predajom listića, u prostorijama Blagajne u Novom Vinodolskom, Stjepana Mažuranića 1, i Crikvenici,  Braće Brozičević bb, ili na Fax 051/403-530.

Ukoliko se na računima koje smo Vam ranije dostavljali već nalazi ispisan OIB, molimo Vas da isti provjerite te nam, u slučaju da je OIB na računu pogrešan, dostavite ispravan broj. 

Ako je OIB iskazan na vašem računu ispravan, nema potrebe za ponovnim dostavljanjem.
 

Copyright © 2020 VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Sva prava pridržana
This website uses cookies and similar technologies to give you the very best user experience, including to personalise advertising and content. By clicking accept, you accept all cookies.