Zahtjev za ugradnju sekundarnog brojila

stambene jedinice
za koji se traži ugradnja sekundarnog brojila
za koji se traži ugradnja sekundarnog brojila
stanovanja
stanovanja
Zemljišno knjižni izvadak za predmetnu stambenu jedinicu
Copyright © 2020 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana