Zahtjev za izradu vodovodnog priključka

za koji se traži priključak
za koji se traži priključak
stanovanja
stanovanja
Zemljišno knjižni izvadak za predmetnu nekretninu
ili uvjerenje katastra da je objekt stariji od 1968. godine
za građevinsku dozvolu
(Grad komunalni odjel)
o ispravno razdvojenoj instalaciji (kod razdvajanja)
o razdvajanju sa preslikom osobne
Copyright © 2020 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana