Zahtjev za izradu vodovodnog priključka na poljoprivrednom zemljištu

vlasnika zemljišta
vlasnika zemljišta
vlasnika zemljišta
poljoprivrednog zemljišta
poljoprivrednog zemljišta
Zemljišno knjižni izvadak za predmetnu nekretninu
OPG ili drugi dokaz za poljoprivrednu proizvodnju
Grad komunalni odjel
za pravne osobe
Copyright © 2020 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana