Prijava stanja brojila

Ukoliko želite da obračun komunalne usluge izvršimo prema stanju na brojilu kojeg sami utvrđujete, ispunite naš obrazac za prijavu stanja brojila, sukladno dostavljenim podacima do 30. dana u mjesecu izvršiti ćemo obračun utrošene komunalne usluge za tekući mjesec.

Vidljivo na računu
Copyright © 2020 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana