ISO 9001:2008

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije.
Temelji se na osam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije:
Orijentacija na kupca
Vođenje
Uključenost ljudi u postizanje ciljeva
Procesni pristup
Sustavni pristup upravljanju
Trajno poboljšavanje
Odlučivanje na temelju činjenica
Partnerski odnos s dobavljačima

ISO 9001:2008
Copyright © 2017 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana