Društvo danas

Organi Društva:

Skupština Društva

Velimir Piškulić, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, predsjednik Skupštine
Damir Rukavina, gradonačelnik Grada Crikvenica, član
Marijan Karlić, načelnik Općine Vinodolske, član
 

Nadzorni odbor

Dragan Magaš, predstavnik Grada Crikvenice, predsjednik Nadzornog odbora
Nikola Deranja, predstavnik Grada Novog Vinodolskog, dopredsjednik Nadzornog odbora
Zoran Rubčić, član, predstavnik Grada Novi Vinodolski
Ivan Pavlić, član, predstavnik Grada Crikvenica
Ivan Veljačić, član, predstavnik Općine Vinodolske
Goran Cerović, član, predstavnik Općine Vinodolske
Željko Miklić, član, predstavnik radnika KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

 

Direktor Društva

Igor Uremović, dipl. ing.

Temeljni kapital Društva iznosi

67.318.100,00 Kn

Udio pojedinih gradova i općine, upisan je u Društvenom Ugovoru i iznosi

51,1% Grad Novi Vinodolski
34,5% Grad Crikvenica
14,4% Općina Vinodolska

Copyright © 2019 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana