O nama

 

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

OIB 36612651354

 
Pri Trgovačkom sudu u Rijeci, pod brojem MB 3150534, Društvo je registrirano kao društvo sa ograničenom odgovornošću za djelatnosti:
 
javna vodoopskrba 

javna odvodnja

korištenje opasnih kemikalija u postupku dezinfekcije vode
 
Sjedište Društva

Novi Vinodolski, Dubrova 22
 
Copyright © 2019 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana