Javna nabava

Sukladno čl.382 ZJN 2016 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje:

PROFIL KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

Naziv: KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

Sjedište: Novi Vinodolski
Adresa: Dubrova 22

Matični broj: 040062903
OIB: 36612651354

Telefon: +385 (0)51 403 520
Fax: +385 (0)51 403 528

E-mail: vodovod.zrnovnica1@ri.t-com.hr
Glavna adresa naručitelja (URL): http://vodovod-zrnovnica.hr
 
Kontakt podaci:
Maja Malinar, mag.oec
Tel: +385 51 403 554     
Mob: +385 95 817 1495
E-mail: maja.malinar@vodovod-zrnovnica
 
KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz čl. 76 st.2 t.1 te s njima povezane osobe - u sukobu interesa.
Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. ZJN 2016.
 
Copyright © 2018 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana