05.07.2017

Radovi na sanaciji kolektora sanitarnih otpadnih voda

U ulici Dr Andrije Šermana, predviđeni su radovi, koji su nužni i nije ih moguće odlagati, na sanaciji kolektora sanitarnih otpadnih voda (odvodnja). Sanacija će se odvijati bez oštećenja kolnika na dionici od raskrižja ulice Dr Andrije Šermana, ulice Nova Krasa i Vinodolske ulice (kućni broj 26 A) do kućnog broja 18 (u smjeru Place).

Za vrijeme trajanja radova:
Neometano je korištenje usluga sanitarnih otpadnih voda u ulici Dr Andrije Šermana
Promet u i iz smjera Krase, za osobna vozila, biti će otežan, ali je prometovanje omogućeno slijedećim ulicama: Vinodolska, Bočak i Nova Krasa
Prometovanje motornim vozilima, za vrijeme radova, biti će onemogućeno, s toga je potrebno ukloniti parkirana vozila, prethodno radovima.

Termini u kojima će se odvijati radovi
06. srpnja, 2017. (četvrtak)                        08⁰⁰ - 17⁰⁰ h
07. srpnja, 2017. (petak)                            08⁰⁰ - 17⁰⁰ h
10. srpnja, 2017. (ponedjeljak)                   08⁰⁰ - 17⁰⁰ h
11. srpnja, 2017. (utorak)                           08⁰⁰ - 17⁰⁰ h
12. srpnja, 2017. (srijeda)                          08⁰⁰ - 17⁰⁰ h
13. srpnja, 2017. (četvrtak)                        08⁰⁰ - 17⁰⁰ h
14. srpnja, 2017. (petak)                            08⁰⁰ - 17⁰⁰ h      
 
O svim eventualnim promjenama, uslijediti će obavijesti na web stranicama našeg Društva kao i na stranicama Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr
 
Copyright © 2019 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana