Kako do nas

Nalazimo se u zapadnoj industrijskoj zoni Grada Novi Vinodolski, udaljeni smo cca 3 km od raskršća koje iz Novog Vinodolskog vodi za Grad Bribir.

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. 
Dubrava 22, Novi Vinodolski
Info telefon: 051 403 520
vodovod.zrnovnica1@ri.t-com.hr
Copyright © 2017 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana