Info servis

RADNO VRIJEME

Radnim danom od 07,00 - 15,00 sati

Dnevni odmor od 10,00 - 10,30 sati

Dežurna služba od 00 - 24,00 sati

 

 

VAŽNI TELEFONI

Interventna služba

0800 200 177

Centrala

403 520

Dežurna služba

403 520

Dežurni monter područne radione grada Novi Vinodolski

091 24 44 051

Dežurni monter područne radione Općine Vinodolske

091 24 44 053

Dežurni monter područne radione grada Crikvenica

091 24 44 052

Copyright © 2017 KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Sva prava pridržana